Gudbrandsdal Energi er sikker på at hyttekundene framover kommer til å kreve bærekraftige løsninger blant annet når det kommer til strøm.

- Det interessante er i hvor stor grad hytteprodusentene tar tak i denne utfordringen og kommer med alternativer. Jeg tror de kommer til å gjør det. Jeg tror ikke de har noe valg, faktisk. Kundene kommer til å forvente og forlange det, sier Per Oluf Solbraa, konsernsjef i Gudbrandsdal Energi til nettstedet distriktsenergi.no.

Se presentasjonen av anlegget her.

Begrensninger i nettet

Skåbu tradisjonsbygg har allerede meldt seg på for å utvikle produkter som imøtekommer bærekraftskravet.

For Gudbrandsdal Energi er distribusjonen av strøm et dilemma.  

- Årsaken er at alle bruker hyttene omtrent samtidig. I helger og ferier, særlig rundt jul og nyttår. Det er i disse periodene nettselskapet i Gudbrandsdal Energi, Vevig, har det største effektforbruket i nettet. 

– Det å bygge et motorvei-nett inn til hytteområdene for stor effekt, som egentlig brukes som en kjerrevei store deler av året, er veldig dyrt for oss og for nettkundene våre, forteller Solbraa.

Bygger solcelleparker

Konsernet er derfor innstilt på å satse på solcelleparker. Direktøren er sikker på at de vil ha bygget et eget solkraftverk i løpet av de tre kommende årene.

– Vi ønsker å satse på solcelleparker. Før de tre testårene er omme har Gudbrandsdal Energi bygget solkraftverk. Det er jeg rimelig sikker på, sier han.