Det er et hovedhus på 5x7 meter, et fjøs på 4,5x8 og et sommerfjøs på 4,5x4,5. Felles for alle bygningene, som er fra rundt 1850, er at de nederste stokkene er i noe dårlig forfatning fordi de har vært utsatt for fukt.

Gi bud

Selgeren har ikke satt noen pris på noen av bygningene, men er åpen for bud. Han mener de kan være interessante for nevenyttige som kan tenke seg et prosjekt.

Kan flyttes eller bli

Sånn som vi leser annonsen, framstår hovedhuset som best av de tre bygningene. Men, som sagt, de nederste stokkene trenger utskifting. Kanskje stokker fra en av de andre bygningene kan være aktuelle å bruke? Eieren er åpen både for at huset flyttes og at det brukes som hytte på stedet.

hernes2
Fjøsbygning

Bruk det som kan brukes

Selgere er ærlig på at fjøset ikke er i veldig god stand. Men, hvis bare det beste blir tatt vare på, kan det for eksempel kanskje bli et brukbart anneks av det.

hernes 3
Sommerfjøs

Dropp de to nederste lagene

Sommerfjøset er stort sett bra takket være at taket er bra. Selgeren antyder at kanskje bygningen kan brukes som den er, bare uten de to nederste høydene med stokker.

Mer til salgs

Svært ofte, også nå, er det flere laftekasser til salgs på Finn.