Foto: iStock

I en undersøkelse Norstat har gjennomført for Codan Forsikring, svarer 57 prosent at de trekker for gardiner før de reiser hjem fra hytta eller fritidseiendommen. 23 prosent svarer at de sørger for at verdifulle gjenstander, slik som TV og stereoanlegg, ikke er synlige fra vinduer. 

– Motivasjonen er ofte å unngå at sola skal bleke møbler og treverk eller å unngå tyveri. Gardiner holder sola ute, men de holder ikke nødvendigvis tyver ute. Tyvene kan tenke at bak gardinene finnes det mye å stjele, derfor er det lurt å la noen gardiner være fratrukket, nok til å vise at det ikke finnes verdisaker å stjele, sier kommunikasjonssjef Georg Richvoldsen i Codan Forsikring. 

Da må man samtidig sørge for at verdifulle gjenstander ikke er synlige fra vinduene.

40-åringer best på å skjule verdisaker

Undersøkelsen viser at de som i størst grad sørger for at verdifulle gjenstander ikke er synlige fra vinduene, er folk i 40-åra. Mens 23 prosent i utvalget for hele befolkningen gjør dette, er det 31 prosent i 40-åra som gjør det.

– Mange i 40-årene har barn og har gjerne en del teknisk underholdningsutstyr på hytta, slik som TV og TV-spill. Det kan bidra til at de er mer opptatt av å skjule slike gjenstander, sier Richvoldsen.  

Alarm og bom forebygger

På grunn av koronasituasjonen har flere brukt hyttene sine mer i år, og tall fra Finans Norge viser at antall hytteinnbrudd første halvår i år var 13 prosent lavere enn i samme periode i fjor. 

– Selv om det skjer færre hytteinnbrudd, er det kjedelig å komme til en hytte med knust vindu eller oppbrutt dør. Det er derfor lurt å være føre-var. De materielle ødeleggelsene som følge av innbruddet kan ofte koste mer å fikse enn det koster å kjøpe nytt av det som eventuelt stjeles, sier Richvoldsen. 

Codan Forsikring anbefaler å installere alarm på hytta, som kobles mot et alarmselskap. Alternativt en alarm som ikke er koblet til en vaktsentral, men som lager høy lyd hvis den utløses. En utelampe med bevegelsessensor kan også være effektivt.

– Et annet alternativ er å avtale med noen som kan se til hytta med jevne mellomrom. Enten noen som tilbyr hytte-service eller en hyttenabo. I tillegg kan en veibom som hindrer tyver fra å kjøre helt fram til hytta gjøre hytta mindre attraktiv for tyver. Da må de bære med seg tyvgodset et godt stykke, sier kommunikasjonssjefen i Codan Forsikring. 

Kilde: Codan forsikring