Romsdals Budstikke skriver at grunneiernes advokat Anders Hoel i et brev til Otterlei melder at de vil forfølge styrelederen med "alle tilgjengelige midler." Bakgrunnen er hytteeierne opplever nyhetsoppslagene om saken i avisa som sterkt krenkende for dem selv og deres familier. 

E-post også til kommune og politi

Det var i forrige uke at vellagsleder Otterlei sendte en e-post til de to grunneierne med krav om at overvåkingskameraene i vinduene på eiendommene deres måtte fjernes fordi kameraene pekte i retning fellesområder og private eiendommer på øya. Kopi av e-posten ble også sendt kommunen og politiet. Otterlei tok opp saken etter å ha blitt kontaktet av folk som reagerte sterkt på kameraene.

Les mer om saken her.

Insinuerer

I følge Budstikka hevder advokat Hoel at Otterlei har påført klientene hans "massiv skade". Han skriver: "Bruken av ordene «motbydelig» og «kvalmende» er en klar henvisning til at det er noe sykelig over forholdene. Når du i tillegg tilføyer at «folk» har vurdert å anmelde saken og du sender kopi av e-posten til politiet, kan ikke uttalelsene dine oppfattes på annen måte enn at du mener klientene mine begår straffbare handlinger av seksuell art", skriver Hoel i følge RB.

Han framholder at kameraene kun har filmet grunneiernes egne private brygger, ikke fellesareal eller andre eiendommer.