Endringen skjer fra første april, og den administrerende direktøren hevder at ordningen som er nå, er urettferdig. Dette begrunnes blant annet med at ei hytte er like dyr for kraftselskapet som et bolighus. Og siden hyttene blir relativt lite brukt, sammenlignet med hus, har hytteeierne sluppet for billig unna.

I artikkelen kan vi lese at fastleddet for hytteeiere kan øke fra knapt åtti kroner måneden og helt opp til nesten seks hundre for enn måned. Mens altså kilowatt-timene blir billigere. Som kjent hjelper ikke dette stort hvis det brukes lite strøm.

Vi kjenner ikke til hvordan alle andre strømselskaper opererer, men det kan nok være fornuftig å finlese strømregningene sine heretter.