Det er administrasjonen i Hjartdal som foreslår at hytteeiere skal tvinges til å knytte seg til det kommunale VA-systemet. Da utbyggingen av dette nettet startet erklærte kommunen, ifølge TA, at påkoblingen skulle være frivillig.

VA-utbyggingen i Hjartdal har vært en svært omstridt sak i ti år. Kritikken har haglet blant annet over kostnadsoverskridelsene.

Kommunalt underskudd

Med et underskudd i VA-driften på rundt 9 millioner kroner, mener administrasjonen at kommunen må droppe sitt eget løfte og gå for tvangstilknytning av hyttene.

Hytteeierne på Flugonfjell har allerede investert tungt i egne, private VA-løsninger for hyttene sine.

Lederen iTuddal hytteforeningers fellesutvalg (THF), Tore Hagen, spår kraftige protester og mulige rettssaker dersom forslaget blir vedtatt. Han er selv en av dem som vil bli rammet. 

Han opplyser til TA at han oppå tilknytningsavgiften vil få 400.000 bare i grøftekostnader for de 100 meterne fram til et eventuelt påkoblingspunkt.

– Tvinges dette gjennom har jeg ikke noe valg. Jeg må selge det som har vært i familiens eie siden 1957, sier Hagen og karakteriserer et vedtak i tråd med administrasjonens forslag som enormt dramatisk. 

Forslaget om å tvinge lavstandardhyttene inn er bare en måte å lempe alt vi har advart mot over på hytteeierne. Det er både simpelt og udemokratisk, hevder han.