Norsk Botanisk Forening

1 av 4 blomsterarter i Norge står på rødlista og er i fare for å forsvinne. 80% av blomsterengene har forsvunnet i løpet av de siste 100 årene. Naturen er i trøbbel, og FN roper varsku om tap av natur verden over.

Blomst foto Honorata Gajda
Foto: Honorata Gajda

Blomsteervandringer

For å bremse denne negative utviklingen jobber Norsk Botanisk Forening med å øke kunnskapsnivået blant befolkningen om det fantastiske mangfoldet av villblomster som finnes i Norge. Et av tiltakene er det årlige fellesnordiske samarbeidsprosjektet «Villblomstenes dag», som i år går av stabelen søndag 14. juni.

- Man vil ikke bevare noe man ikke elsker, og man kan ikke elske noe man ikke kjenner.

På villblomstenes dag arrangeres det gratis blomstervandringer over store deler av landet, hvor de oppmøtte får lære om noen av de vanligste blomstene i området, og om hvor viktig de er for økosystemet og for samfunnet slik vi kjenner det.

blomstereng foto Kristina Bjureke
blomstereng. Foto Kristina Bjureke

Fare for å tape 25 pst av alle

- Jeg tror de fleste forbinder sommeren med blomstrede veikanter og plukking av markblomster. I en tid hvor vi står i fare for å miste drøye 25 % av alle blomsterarter er det ekstra viktig å oppleve magien før den forsvinner, forteller Jeanette Viken, Botaniker og organisasjonsrådgiver for Norsk Botanisk Forening.

- Noen planter skifter farge etter at de har hatt besøk av en pollinator, andre planter har mønster, eller til og med landingsstriper for å vise humler og bier veien inn i matfatet. Blomstenes hemmelige verden er utrolig og med disse blomstervandringene håper vi at flere får åpnet øynene sine for hvor utrolig vakker og intrikat den ville naturen er.

Oversikt over planlagte turer og mer info kan finnes på www.villblomstenesdag.no