Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

- Jeg trodde det verste skulle komme

Da små kryp med vinger tok av i tusentall ringte vi skadedyrfirmaene - jeg skal si prisene varierte

stokkmaur_300x226

En hytteeier opplevde det som er skrekken for mange med hytte omgitt av natur. En maursverming av uante dimensjoner som så ut til å komme fra under hytta. Tanken på stokkmaur var ikke fjern.

- Først trodde jeg det var møll, og I full panikk gikk vi igang med å kaste klær. Etter å ha tatt krypene i nærmere øyensyn antok vi at det var flyvemaur, og ringte sporenstreks firmaer som driver skadedyrbekjemping, forteller hytteeieren som foretrekker å være anonym.

Et firma ville uten videre grøfte rundt hele hytta for å stanse utøyet, - Antatt pris kr 200,000.-. Et annet ville brekke opp gulver og vegger til de kanskje fant hjemstedet til insektene. - pris: vanskelig å anslå. Et tredje ville behandle med insektmiddel og re-behandle noe senere: Pris 3800.- inkl mva.

Hytteeieren ønsker å berømme selskapet for å ikke benytte seg av panikken som hadde bredt seg, men heller forsøkte å trøste og berolige eieren.

Isolasjon
- Hytta sto på støpt plate, der det ofte er isopor i bunnen, som er et yndet tilsholdssted for ulike maurtyper, og da særlig svart jordmaur, men stokkmaur trives også her. forteller Johannes Millerud ved Pelias, som tok på seg jobben å sanere maurproblemet.
-Vår representant identifiserte svart jordmaur på stedet og behandlet forskjellige punkter utvendig på tunet samt innvendig i hytta og langs grunnmur, behandlingen ble utført i samsvar med hva vår mann klarte å finne ut av aktivitetsmønsteret til maurene. Vi har en rimelig avtale med eier om videre oppfølging av behandlingen i sommer, noe som ofte er nødvendig ettersom man ikke kan klare å bli kvitt alle maurene på et forsøk.
Millerud kan imidlertid fortelle at den farligere varianten - stokkmaur finnes over hele Norge, og er en av få insekter som kan gjøre skade på bygninger. Skaden kommer når mauren gnager ut tre eller isolasjonsmateriale for å anlegge reir. Mat finner stokkmauren utenfor huset.

Behandling av maurangrep. Foto Ragnhild Oppegård
 Det ble foretatt behandling etter visuell vurdering av maurenes aktivitet
 
 
 Alle steder som gir insekter adgang til bygget ble særskilt behandlet
 
 

Helsvart hode – rød kropp
Stokkmauren er Norges største maur med dronninger som er opptil 18 mm lange. Størrelsesvariasjonen på arbeidere er imidlertid stor (5-14 mm), så de minste kan forveksles med rød skogsmaur. Røde skogsmaur har imidlertid rødt og svart hode, mens stokkmaur har helt svart. Røde skogsmaur vil sette bakkroppen mellom beina og sprute maursyre hvis du pirker bort i den. Dette gjør ikke stokkmaur. Den gjør andre ting.
Er det stokkmaurangrep i huset vil det mest sannsynlig være en konstant trafikk av maur inne i eller inn mot huset. Forekomst av store mengder vingete maur på forsommeren, eller maur innendørs på senvinteren, er også et tegn på angrep.
De fleste maurangrep sitter i yttervegger. Gulv og tak er andre viktige plasser. Dersom en vet om fukt- eller råteskader i et hus kan det være lurt å sjekke disse stedene. Mange angrep kan sees i forbindelse med slike skader. Stokkmaur er varmeelskende insekter og soloppvarmede vegger, gulv med varmekabler, vegger bak kjøleskap, oppvaskmaskin og lignende er vanlige angrepssteder. Gulv med varmekabler og for eksempel isoporisolasjon har vist seg spesielt utsatt. I slike tilfeller er det vanskelig å si sikkert hvor reiret er.


Spiser ute
Stokkmaur lever i barskogsområder hvor de kan bygge bol og gnage ganger i gamle stubber og stokker. Naturlige stokkmaurkolonier anlegges også i trær som innvendig er skadet av råtesopper. De kan også angripe friske trær, men som regel er treverket infisert av råte før stokkmauren gjør sitt inntog. Etterhvert vil det dannes et nettverk av ganger inne i stokken. Mauren spiser ikke tre, men kaster flisene utenfor inngangshullene til redet. Stokkmaurens næring er bladlusekskrementer, næringsrike og sukkerholdige plantesafter som må hentes ute i naturen. Inngangshullene er ofte godt skjult, og de tilførende gangene kan gå langt under jorden. Det kan derfor være besværlig å påvise et angrep uten å se på innsiden av stokken.

Legg ut åte - følg tråkket
En av de beste metodene for å finne reir er å følge maurstier. Er du i tvil om hvilken vei maurene går? Rør ut litt honning i vann eller legg ut noen insektlarver i maurstien og se hvor maurene går etter å ha forsynt seg.
Stokkmaur spiser ikke det materiale de bygger reir i og lemper det derfor ut av reiret. Hauger av sagflis eller tygd isolasjonsmateriale er tegn på hvor maurene befinner seg. Det er også mulig å høre hvor stokkmauren holder til. Banking øker maurenes aktivitet, og med litt trening er det i enkelte materialer mulig å lytte seg fram til angrepets sentrum. Hvis man har mistanke om maur i en hul konstruksjon, som for eksempel en vegg, kan en bore et hull. Kommer det maur ut er reiret lokalisert.

Hvordan unngå stokkmaur?
Det er vanskelig, og ofte umulig, å forebygge effektivt mot stokkmaurangrep. Noen generelle forholdsregler kan allikevel tas. Grener fra trær og busker bør ikke henge inn over huset. Treverk bør ikke ligge og råtne nær husvegg, gamle stubber i hagen bør fjernes og fyringsved bør ikke lagres inntil husveggen. For å unngå gode reirplasser i huset bør vinduskarmer males jevnlig, vannskader utbedres raskt og krypkjellere og loft må være godt ventilert. Kjemisk forebygging mot stokkmaurangrep bør ikke forekomme da det alltid vil være en risiko for at kjemikaliene kan ha en negativ effekt på mennesker og andre dyr.
Et stokkmaurangrep i hus eller hytte må tas alvorlig, fordi det etter en tid kan være fare for at bærebjelker blir betydelig svekket. Skal man bli kvitt stokkmauren, må man gå grundig til verks. Man bør finne og fjerne stokken hvor bolet og dronningen befinner seg. Får man ikke fjernet dronningen, risikerer man at kolonien flytter seg til en annen del av huset. Bekjempelse bør foretas i den varme årstiden mens insektene er aktive, og helst i samråd med et skadedyrfirma.

Hvordan bli kvitt stokkmauren?
For å kunne foreta en effektiv bekjempelse av stokkmaur er det viktig at reiret/reirene i huset blir funnet. Dette kan ta tid, men er vel verdt innsatsen. All bekjempelse som ikke er rettet mot reir har nemlig mindre sannsynlighet for å lykkes. Er det flere reir i huset må de bekjempes samtidig. Når maurene forstyrres kan de forflytte seg, og dermed gjøre en senere bekjempelse vanskelig. Stokkmauren er følsom for de fleste bekjempelsesmidler som kan kjøpes mot insekter. Både spray og pulver kan brukes direkte i reiret. Oppbrytning og blottlegging av reir er viktig for å undersøke og utbedre skader som maurene har påført bygningen.
Et stokkmaurreir i huset står ofte i forbindelse med andre reir utenfor huset. Finner du reir nær huset i stubber, råttent tre, vedstabler eller lignende, kan det være lurt å fjerne disse fra tomten. Angrep i levende trær er vanskelig å få tatt knekken på. Reirene sitter ofte både i treverket og jorden under treet. I Syd-Norge kan stokkmaur også ha rene jordreir.

Hva om du ikke finner reiret?
Hvis det ikke er mulig å finne hvor i huset reiret befinner seg er bekjempelse vanskelig, men bruk av forgiftet åte kan fungere om det følges opp nøye. Forgiftet åte består av en gift blandet med noe som mauren vil spise. Åten selges som lokkebokser eller som gel på tube. Det finnes mange typer, men til privat bruk finnes det ingen som er spesielt beregnet på stokkmaur.
Vil du allikevel prøve å bekjempe med åte, er det viktig å følge noen enkle regler. Åten plasseres utendørs i alle synlige maurstier. Det er viktig at det aldri blir tomt for åte og at stokkmauren faktisk spiser den. Åten skiftes ukentlig og må stå ute minst én uke etter at siste maur er observert. Dette kan ta et par måneder. Bruk av åte er mest vellykket om man starter tidlig på sommeren. Starter bekjempelsen så sent som juli-august, må den følges opp året etter. Åten må sikres mot dyr og mennesker. Det er også viktig å ikke bruke andre bekjempelsesmidler samtidig med åten, fordi dette forstyrrer maurene som da raskt kan legge om stiene sine.
Utlegging av et sperrebelte med for eksempel giftpulver rundt huset kan i noen tid hindre maur i å gå inn i huset. Hvorvidt stokkmauren forlater reiret sitt og forsvinner fra huset for alltid er derimot usikkert. De kan fort anlegge nye og skjulte stier. Bekjempelsesmidlene brytes også raskt ned utendørs, spesielt om de kommer i kontakt med sollys eller vann.

Spør spesialistene
Stokkmaur kan være vanskelig å bekjempe, og det kan derfor være lurt å kontakte et skadedyrfirma. All informasjon om hvor maurene holder til vil være til nytte for bekjemperne, så studer maurene selv før dere tilkaller et firma.
Maur er opprinnelig et insekt med vinger, men bruker i dag vingestadiet kun til spredning. Flygemaur er hanner og unge dronninger som skal ut og bygge nye reder. De kan forekomme i store svermer på forsommeren. Etter paringen dør hannene, mens de unge dronningene klipper av seg vingene og prøver å starte et nytt samfunn. Hanner og uparrede dronninger kan finnes inne i stokkmaurreir hele året.

(part-kilde: Folkehelseinstituttet)