- Å oppholde seg på et sted er en god start ved planlegging av hytte og uteområde, sier Øystein Finsrud ved Trifolia Landskaps-arkitekter. Han opplever stadig at nybyggere og hytteiere ønsker hjelp til å plassere hytta og planlegge uteområdet.


Planlegging er alt
Økonomiske rammer kan gjøre at man ønsker hytta ferdig før man tenker på det utforbi. Men selv med prefabrikert hytte er det lurt å se hytta forhold omgivelsene. - Først bør man tenke gjennom hva man ønsker seg. Så bør man lage en enkel skisse. Enten man søker profesjonell hjelp eller man tegner selv vil det gi besparelser i byggefasen, minske kostnader til utearbeider og øke sjansen for et fint resultat, sier Finsrud. Med en plan får man fokusert på tomtas muligheter, og underveis får man kontroll og tyring, selv om noe blir endret. Ved bruk av entreprenør vil en plan være anbudsgrunnlag og instruks.
Grunnarbeid koster, men dialog mellom arkitekt og landskaps-arkitekt kan ofte redusere prisen. Og er maskinene først på stedet vil en plan gjøre at alt kan gjøres samtidig, til og med rør for vann og strøm til punkter ute. Tilgjengligheten blir ofte redusert når bygget er satt opp - En overordnet plan, der alt er med, gir besparelser, er lettere å gjennomføre, gir bedre utnyttelse og vakrere resultat, sier Finsrud.

Tomta først
 Å tilpasse hytta til terrenget kan være en god strategi. Å se tomta før man bestiller hytte er derfor riktig. Ved å bruke terrenget og tilpasse hytta til dette vil man få mer kvalitet. Tenk også på tomtas kvaliteter etter årstider og tid på dagen. Omgivelser, trær, terreng, høyder, utsikt og solforhold kan både utnyttes og tas hensyn til. Samtidig som å tenke på hva som gagner oss bør vi tenke på hva som gagner naturen, og ta hensyn til dens sårbarhet. På fjellet og ved sjøkanten har natur og vegetasjon ofte tøffe klimaforhold og det kan ta tiår før vegetasjonen har restituert seg etter graving. Man skal også tenke på sjeldne vekster, dyretråkk og annet. - De fleste tomter har naturlige særpreg og hemmeligheter som oppdages etterhvert, derfor bør man bevare mest mulig, understreker Finsrud.

Dager og årstider
Når man har føling med landskapet og stemningen rundt seg, kan man starte å sy terreng sammen med bygg. Det samme gjelder ved planlegging av terasser og uteområder.- Her er det viktig å se på tilpasningen i et småskala, hytte og terreng, samt eventuelle konsekvenser for turgåere og andre i nærområdet som får utsikt til ditt sted. Når man har ønsker for hvordan hytta og uteområdet skal være, er det mulig å sette rommene inne i forbindelse med rommene ute. For den som liker å holde på ute, med mat, grilling og forberedelser kan det være en ide å se om dette kan kombineres med kjøkken, morgensol,le for vind med trær og terreng.

Klarer man å finne samspill med omgivelsene for alle situasjoner man ser for seg er det topp: Frokost, formiddag, middag, kvelds og ikke minst alt som skjer under tiden. Viktig er det også med rom for utganger,fra stue, vaskerom, kjøkken, og kanskje soverom. Bruk fantasien, tenk på alle situasjoner, hvor skal barna leke, finnes det en bekk man vil ta vare på, lage en liten kulp i? Vil du se stjernehimmelen, vil du rense fisk mens du speider utover sjøen?

Sol, varme og lokalklima
 Riktig plasserte hytter stjeler ikke av tomtas kvalitet. Solfylte arealer skal man verne godt, solen er jo ikke så lett og flytte på, så her må man ta sine forhåndregler. Ta en tur ut på tomten i litt forskjellig type vær og tid på døgnet. Da opplever man hvor solen titter frem om morgene samt hvor det forsvinner på kveldstid. Det lønner seg og oppleve lokalklimaet i forhold til vind og lune plasser. Selv om man kan skape godt lokalklima ved bruk av vegetasjon, vil en kunne dra nytte av naturlige koller rundt sitteplassen. Naturlige omgivelsene kan skape rammer og rom, ofte er det
harmonien mellom det vi skaper og det naturlige som blir fint.

Materialer og omgivelser
 I hyttebygging er det hovedsaklig to hovedtrender. Noen ønsker klassisk stil, som f. eks et skipperhus. Andre følger terrenget, med natur materiale som tre, stein, torv osv, gjerne kombinert med glass og stål. Utfra eksponering og klima kan varige materialer brukes på utsatte steder, for mindre vedlikehold. For å skape lune og koselig plasser, må det tas hensyn til romdannelsen og proposjoner. Hytte i senter av tomta er ikke alltid best, det kan bli lite plass, f.eks. om man både vil ha terrasse og plen. Med 4 meter til rådighet, kan resultatet bli at man deler det i to og ikke får verken utendørs møblement eller å spille kubbespill. En sittegruppe til 6 personer, vil ofte kreve en kvadratmeter pp. Til adkomst og stier vil behovet for bredde variere. Adkomst til hytta bør både være praktisk med hensyn til flytting av møbler ol. og gi et tydelig signal om hovedinngang. Stier som har ledende funksjon kan være mindre og mer utydelig. I alle former for uterom er proporsjoner viktig, det må verken virke tyngende eller for åpne.

Øystein Finsrud ved Trifolia Landskaps-arkitekter ser alltid etter tomtas iboende muligheter. Foto: Marielle Karlsson

Plantenes hemmelige liv
 Solforhold og lokalklima er viktig for mennesker og vegetasjon. Kjøp gjerne planter med farge og duft, men husk også plantens krav til sol og skygge. – Å forhøre seg på gartneriet eller kontakte fagpersonell for å få utarbeidet en planteplan vil gi flere kvaliteter, vakkert samspill og blomstring gjennom hele sommeren. Vegetasjon kan også skape naboproblemer. Det kan være lurt med dialog på forhånd og avtale om type vegetasjon, høyde og evt. samarbeid om klipping.

Enkelte trær som kan bli veldig ruvende, men behøver ikke fjernes. De fleste tåler tilbakeskjæring. Her kan man leie fagfolk som tar på seg både sikkerhet og garanti for at treet overlever. Men start tidlig.

Skap din egen verden
Nordmenn har tradisjon for å være stolte av å ha gjort ting sjøl, og på tomta skal noen virkelig slippe seg løs. Det er vel og bra, men planlegging bør man gjennom, det kan gi unike praktiske løsninger. Når man legger penger i en tomt, er det smart å få innspill og veiledning om hvordan den best utnyttes. Erfaringer viser at investering i uteområde gir flerdoblet avkastning. - Gode uterom gir inspirasjon, stress og økt trivsel. Det trenger ikke koste så mye å benytte en landskapsarkitekt. Man kan be om enkle idéskisser til fast pris. Som regel vil man spare og tjene denne summen inn mange ganger, sier Finsrud.
Som oftest er uteområdet det første gjestene møter. Mens spisestua er noe som kun deles med inviterte, vil hagen sende signaler til alle som går forbi - om hvem du er og hva du tror på.plass til