Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Flere stiller spørsmål etter Hytteavisens oppslag om gassvannvarmere

Gassvannvarmere er trygge apparater

Hyttetorget som er en av landets største leverandører av utstyr til hyttefolket, har fått flere henvendelser etter Hytteavisens omtale av uhell med gassvannvarmere. Hyttetorget har skrevet en orientering som er sendt en del kunder etter Hytteavisens oppslag. Even Jacobsen (bildet) framholder at hendelsen Hytteavisen omtaler skyldes at monteringsanvisningen ikke er fulgt.
Even Jacobsen Hyttetorget_630x420

Dette er Hyttetorgets orientering: 

 
I Hytteavisens utgave nr. 3 på side 32 og 33 er det omtale av gassvannvarmere som har forårsaket to tilfeller av besvimelse. Artikkelen er litt forvirrende fordi den blander sammen installasjonskrav med hensyn til avgass- og tilluft med noen gassvannvarmere fra oss som har blitt sendt ut med naturgassdyser i stedet for propangass-dyser som deretter ble trukket tilbake av oss.
 
Vi er derfor redd for at man kan trekke den konklusjonen at besvimelsene hadde noe å gjøre med gassvannvarmerne som hadde naturgassdyser. Dette er ikke tilfelle. Konsekvensen av naturgassdyser i stedet for propangassdyse er at gassen forbrenner ufullstendig. Det blir derfor mer sot i avgassen. Imidlertid er det slik at alle våre gassvannvarmere må luftes ut i det fri slik at det aldri kommer avgass inn i selve rommet. Dessuten har gassvannvarmere behov for tilførsel av ny oksygen etter hvert som forbrenningen pågår. Dette tilføres gjennom lufteluke i veggen. Følgelig vil tilluft og avgass sørge for et godt miljø i det rommet som forbrenningen foregår. En ufullstendig eller fullstendig forbrenning av propangass vil begge representere en fare dersom man oppholder seg i et rom hvor det ikke er avgass ut i det fri eller tilførsel av ny oksygen gjennom lufteluke.'
 
 
Dette for å gjøre det helt klart at de to tilfellene som er omtalt i Hytteavisen ikke har noe med de feilsendte naturgassdysene å gjøre. I artikkelen står det noen punkter som heter ”Viktig om propan på hytta”. Det siste punktet her står det; installer ikke apparatet på baderommet. Dette er en feil som må korrigeres. Dersom man har tilstrekkelig avlufting og tilluft kan man installere apparatet på baderommet så fremt de øvrige punktene i installasjonsveiledningen er fulgt.