Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Hvorfor Vakuum toalett?

Sanitærløsninger med vakuum og installasjon av vakuumtoalett gir en rekke fordeler som kan inndeles i
· Tekniske
· Miljømessige
· Økonomiske, og
· Praktiske
vakumtoalett_110x98

Vi går ikke inn på alle her, men nevner noen.

Rørene i et vakuumavløpssystem kan legges uavhengig av fall. De kan f.eks. enkelt legges rundt hindringer eller monteres for oppadgående vertikal væsketransport. Andre viktige byggtekniske hensyn får derved prioritet på en helt ny måte.

Til forskjell fra andre vakuumsystemer på markedet er et Jets system både et vakuumsystem og et pumpesystem i ett. Fra det bygget som vakuumsystemet betjener, kan det derfor enkelt anordnes rør med liten diameter for pumping av avløpsvannet over lange distanser fram til kloakknett/oppsamlingsenhet.
Et Jets-anlegg er med andre ord også en meget effektiv pumpestasjon for moderate væskemengder!
Fordi væsken transporteres i ”plugger” sammen med luft, er det i slike sammenhenger en fordel med liten rørdiameter, ettersom det øker lufthastigheten.

Denne sanitærteknologien gir også klare miljøfordeler.
Rørene krever minimalt med inngrep i bygg og omgivelser og de kan legges der de er til minst ulempe. ”Lufttransport” av kloakk reduserer vannforbruket i toalettet med inntil ca 90%, luften trekker dessuten odøren ut fra toalettet (det brukes ca 100 liter luft ved hver toalett-spyling) og kloakkvolumet blir bare en brøkdel av hva et ordinært vannklosett ville ha generert.

Forhold som nevnt gjør også de økonomiske fordelene ved vakuum helt åpenbare.
En del trekk som en først tenker på som rent praktiske, vil også i gitte situasjoner gi økonomiske tilleggsfordeler.
Jets har for eksempel ettermontert systemer i store sykehus med pasienter boende på alle rom. Hver enkelt ble berørt mindre enn 30 minutter av et slikt renoveringsprosjekt. Vakuum-avløpssystemer ettermonteres enkelt, seksjon for seksjon, etasje for etasje, uten å gi bygget preg av å være en anleggsplass.

Du kan lese mer om Jets toaletter her