Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nå er det enklere å klage på maleren

Nå er det blitt enklere å klage på håndverkeren. Sammen med Forbrukerrådet har ni bransjeforeninger innenfor byggenæringen etablert en ny og gratis klageordning som skal forenkle for forbruker. Tvister skal avgjøres innen tre måneder.

x1603200618877_468
Håndverkerklagenemnda gjør det lettere å løse tvister mellom f.eks malemester og hytteeier. Illustrasjonsfoto: Eikås hus og hytter

I begynnelsen av november ble Håndverkerklagenemnda for fast eiendom iverksatt. Hit kan du henvende deg ved alle former for tvist mellom deg som forbruker og håndverkeren, for eksempel om du og malermesteren er uenige om kvaliteten på håndverksarbeidet, tolker avtalen ulikt eller har delte meninger om pris og tidsbruk. 

- MLF har i flere år hatt en klageordning for forbrukere. Nå har vi gått inn i et samarbeid med en rekke bransjeforeninger, noe som letter markedsføringen av ordningen. Fortsatt vil klagebehandlingen begynne lokalt – som en sak for en av våre skjønnskomiteer. I de siste årene har skjønnskomitéene behandlet 30-40 tvister i året mellom forbrukere og medlemsbedriftene våre, sier Geir Atle Mjeldheim, direktør i MLF.

Hurtigere avgjørelser 

Den nye håndverkerklagenemnda vil tilby hurtigere og bedre tvisteløsning enn hos Forbrukerrådet og Forbrukerutvalget, hvor klagesaksbehandlingen i dag er på mellom seks og 12 måneder. Det er gratis å klage, og klagen leverers enklest via et fastsatt skjema som finnes på nemndas internettsider, handverkerklagenemnda.no. Klagen går først til den berørte bransjeforening som forsøker få partene til å bli enige, for eksempel gjennom lokale skjønnskommitéer eller tilsvarende. Hvis ikke det skjer, går saken videre til klagenemnda som skal ha behandlet saken ferdig innen tre måneder fra den ble sendt inn. Nemnda består av en dommer, to representanter fra Forbrukerrådet og to representanter for berørt fag. 

- Ordningen er til fordel for våre bedrifter og til fordel for forbrukeren, sier Geir Atle Mjeldheim. 

Et sikkert valg  

MLF og øvrige bransjeorganisasjoner bak ordningen håper at denne skal bidra til å øke skillet mellom seriøse og useriøse bedrifter, og gjøre de organiserte håndverkerne til et sikrere valg for forbruker. 

Håndverkerklagenemnda utlover rask avgjørelse, men du må først ha klaget skriftlig til håndverkeren. Nemnda kan kun ta opp saker som berører bedrifter som er organisert i ett av de ni bransjeforbundene som er tilsluttet ordningen, og som gjelder arbeid på bygninger til personlig bruk, slik som hus, hjem, hytter og garasjer. Hvis forbrukeren ikke får medhold, kan denne fortsatt bringe saken inn for Forbrukerrådet på vanlig måte.
Handverkerklagenemnda er en prøveordning i to år.

Kilde: www.ifi.no