Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tomtekjøpere stiller strengere krav

Dagens tomtekjøpere nøyer seg ikke med vann og strøm. Helårsvei til hytteveggen og bredbånd begynner å bli en selvfølge for mange.
3_620

 – Også dagens fokus på klimaendringer er med på å påvirke hvordan tomtekjøperne tenker, sier eiendomsmegler Per Holmefjord fra Web Eiendomsmegling AS.

1_250x144
Detaljer forteller ofte mye om engasjement og omhu både hos utbygger og megler slik som
her på Sangefjell
2_250x126
– Det har blitt helt avgjørende med gode visningshytter, sier eiendomsmegler Per Holmefjord.  Her er visningshytten i prosjektet på Sangefjell i Ål kommune.
3_250x158_250x158
Klima, snøforhold, internettforbindelse og helårsvei til hytteveggen er blant det dagens tomtekjøpere er opptatt  av. På Maurset får du det meste.
Innhenting av værstatistikk har plutselig blitt aktuelt. Nesten alle spør om høyde over havet, vintersesongens lengde og andre klimatiske spørsmål, sier Holmefjord. Han forteller at arbeidet med presentasjon og tilrettelegging er blitt vesentlig mer krevende de senere år. – De fleste prospektene våre er nå gjerne på 24 til 30 sider, med omfattende presentasjon av prosjektet, reguleringsmessige forhold og kvaliteter på bygg og omgivelser.

Tilkomst og tilgjengelighet
Viktige spørsmål for mange av dagens hyttebyggere er helårs vei. Muligheten til å kjøre helt frem hele året blir stadig sterkere prioritert.
– Da er det lettere å bruke hytta året rundt, og gjerne på impuls. Hytta er ikke lenger bare et sted for påske- og sommerferie, folk bruker hytta så ofte de kan, og tar gjerne ut avspasering for å få en langhelg i fredelige omgivelser, sier Per. Nordmenn ser ikke ut til å bli mindre glad
i hyttelivet med årene. Noen hytteeiere tar med seg litt jobb på hytta, andre bruker den som et sted hvor krevende arbeidsoppgaver kan løses.
– I samme gate som ønske om helårsvei, kommer bredbånd. I løpet av kort tid er dette blitt et helt vanlig spørsmål. Ikke bare til bruk i jobbsammenheng, men for hele familien, enten det er snakk om lange eller korte opphold.

Fri med eget friareal
Web Eiendomsmegling jobber i dag med fire større hytteprosjekter, ett ved sjøen og tre på fjellet. – På fjellet arbeider vi nå i flotte områder
på Maurset i Sysendalen og på Sangefjell i Ål kommune. Områdene ligger høyt og snøsikkert, og store tomter, gode friområder og gjennomarbeidet infrastruktur er stikkord for alle tre, forteller Holmefjord. Eiendomsmegleren gjør sitt beste for å bli involvert i et nært samarbeid med grunneier og utbygger helt fra den aller tidligste fasen. – Slik at vi kan gi innspill til utforming, fremdrift og praktisk gjennomføring. Felles
vann og avløpsanlegg, enten offentlig eller felles privat, er et helt avgjørende miljøkrav fra kjøperne i dag, sier han. – I en del tilfeller klarer vi også å få tilrettelagt slik at de felles friarealer som inngår i feltet overskjøtes til kjøperne når feltet er ferdig. Dette er den optimale løsning for kjøper, og et poeng som mange glemmer å sjekke når de er på tomtejakt. Med denne type løsning, er man som hytteeier sikret
mot fremtidige endringer og fortetting, noe som kan oppleves som en svært ubehagelig overraskelse. Eier man friarealene sammen med sine hyttenaboer, har den enkelte i praksis vetorett for endret bruk eller utbygging av disse områdene, legger Holmefjord til.

Egne visninghytter
Flere av dagens hyttebyggere er bygdefolk. Tidligere representerte byfolk størstedelen av kjøperne, men også de som bor landlig til ser i økende grad gleden av et stuebytte i ny og ne. Mens det før var krav fra myndighetene om store tomter og spredt bebyggelse, er det nå et krav om tett
bebyggelse, ordnede forhold for vann og avløp og regulerte friområder, altså en mer miljømessig utnyttelse av ressursene. Hos kjøperne er ønskene etter hvert ganske klare, og stikkordene er nøkkelferdig hytte, god tilgjengelighet og ønske om attraktiv beliggenhet. Før det blir avgjort hvor
storfamiliens nye samlingssted skal ligge, er det mange som vil bli bedre kjent i området hvor tomtene ligger. – Utenom tilleggsarbeid med presentasjon og tilrettelegging, er det blitt helt avgjørende med gode visningshytter. I alle våre større prosjekter har vi nå visningshytter
som er ustyrt og møblert slik at kundene kan få et reelt og godt inntrykk av det som tilbudt. Dette er med på å gi flere fornøyde tomtekjøpere, sier Per Holmefjord fra Web Eiendomsmegling AS.