Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vedlikehold av Torvtak

Det er ikke bare gamle torvtak som trenger vedlikehold, også nye torvtak trenger årlig kalking, gjødsling og riktig stell for et godt og varig resultat. Grønt og saftig gress på taket minsker også brannfaren, og vil nok kunne drepe gnister fra skorsteinen. Et profesjonelt vedlikeholdt torvtak vil skifte utseende etter års-tidene og skal også være et blikkfang for øyet.
hytte

Har taket ditt?

 • Brunt og dødt gress.
 • Liten og dårlig vekst.
 • Det vokser bare flekkevis.
 • Mye mose.

Det kan være flere årsaker:

 • Har ikke vært vedlikeholdt på flere år.
 • Brukt feil sort frø eller gamle frø.
 • Gresset kan ha blitt kvalt av for stor tilvekst året før.
 • Ekstreme nedbørsmengder, kan gi mangel på næringsstoffer.
 • For stor eller liten ph-verdi.
 • Er torven riktig lagt?
Dette bildet viser agronom Catao Walberg som viser et torvtak hvor store deler av taket har brunt og dødt gress, og hvor det har begynt å danne seg farlige løvvekster som kan skade underlaget når det slår rot.

Utbedring av gamle torvtak:
Mangel på vedlikehold over tid eller at vegetasjon av for eksempel løvtrær har fått slått rot kan ha medført skader på underlaget, som igjen kan føre til lekkasjer og råte. Utbedring av skader bør gjennomføres så snart som mulig etter at de er oppdaget for dermed å unngå større reparasjoner.

Kontrollpunkter:

 • Er det løvvekst eller trær som har slått rot på taket.
 • Har torvstokken begynt å få råteskader eller viser tegn til å svikte.
 • Møne, rafter, grader, gavler og takgjennomføringer i f.b.m. piper og ventilasjonskanaler.
 • Se etter synlige lekkasjesteder inne.
Vanningsanlegg for torvtak:
For å få til et fint torvtak, og beholde dette over tid, kan det ofte være nødvendig å tilføre vann.
Etter mange spørsmål om hvordan en kan få til et enkelt og funksjonelt vanningsanlegg, gikk jeg i gang med å se på hva markedet kunne tilby.

Jeg har prøvd ulike systemer så som dryppvanning og svetteslanger, uten å bli fornøyd, men har til slutt satt sammen et enkelt og funksjonelt system som jeg har kalt mønespredersystem. Som det går frem av navnet, består anlegget av en rad med minispredere som står etter mønet eller langs veggen på utbygg.
Sprederne har jeg i ulike størrelser, og med ulike kastevinkler slik at anlegget enkelt kan tilpasses alle tak. Med forgreninger kan vi få vann på alle utbygg og oppløft.

Automatikk:
Anlegget kan bygges ut med mer eller mindre fra det enkle der du bare kobler til en hageslange nede ved bakkenivå, til automatikk så som tidsur som kan forhåndsprogrammeres for å starte og stoppe anlegget selv for eksempel en eller flere ganger pr uke.
Dette kan så videre utbyggest med regnsensor som stopper anlegget hvis det kommer vesentlig regn og starter det igjen når det har tørket opp, eventuelt fuktsensor som føler på fukten i takjorden, og styrer vanningsanlegget etter dette.
Usynlig anlegg. Anlegget er nesten usynlig, og det er kun de små sprederne som er synlig.

Vedlikehold:
Anlegget er vedlikeholdsfritt. Det vil si at du kun tar inn styringsenheten om høsten dersom du har dette, og setter denne ut igjen på våren. Styringsenheten drives av et eller to vanlig 9 V batterier, og disse må normalt skiftes en gang pr.år.
Vanningsanlegget kan like lett monteres på gamle som nye tak.
Ta » kontakt så vil jeg kunne hjelpe deg med pris og montering

Kilde: www.torvtak.net