Formannskapet ga de nødvendige tillatelsene i et lukket møte, og før kommunestyret møttes til det siste møtet før sommeren, var handelen gjort - med et godt resultat, siden prisen endte 50.000 under prisantydningen på 1.990.000 kroner.

I dialog med Oslofjordens Friluftsråd

Bygningen fra 1942 på den knapt halvt mål store eiendommen har en enkel standard, men er velholdte. 

Det er åtte sengeplasser, og kommuneadministrasjonen er nå i dialog med Oslofjordens Friluftsråd med tanke på å gjøre hytta til kystledhytte. Dem er det mange av på begge sider av Oslofjorden, og er veldig populære.

Overtakelsen er i september, så om hytta blir en del av kystleden, kan det bli fra neste år.

Andre kommuner kjøper og river

Kjøpet ble gjort for å sikre allmenn ferdsel, og om den også blir kystledhytte, må vi anta at kommunen klarer å få det til på en måte så begge hensynene blir ivaretatt på en god måte.

I andre tilfeller hender det at kommuner kjøper opp strandeiendommer, ofte ved hjelp av statlige millioner, og bare river bebyggelsen.