Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Male mur

I Norge har vi tradisjonelt sett bygget mye i tre, men det finnes også mange murhus rundt om i landet. For å kunne velge riktig maling til mur, er det viktig å vite nøyaktig hva underlaget består av.
Mur3FM4

Ordet mur brukes nærmest som en samlebetegnelse på en rekke mineralske underlag, alt fra betong, sementpuss og kalkpuss til lettklinkervegger og slemmet teglstein. For best mulig resultat, bør du vite hva din murvegg består av før du begynner å male den. De ulike murtypene trenger nemlig ulik malingsbehandling.    

Vanlig pusstype på bebyggelse fra 1890-1930 var kalkpuss. Fra 1930-1965 ble det benyttet mye kalk/sementpuss, mens det fra 1965 har vært normalt med mursement. Er du i tvil om hva underlaget på ditt hus består av, kontakt en fagmann. 

Maling tilpasset underlaget
 

Her følger en oversikt over hva slags maling du bør benytte på de forskjellige typene underlag:
 

Sementpuss
 

Sementpuss finnes i to varianter; en tre-sjiktspuss og en to-sjiktspuss. Tre-sjiktspussen består av et lag ren sementpuss, et lag med en kalk- og sementmix i blandingsforholdet 35/65, og et topplag med kalk og sement der blandingsforholdet er 50/50. På denne typen puss står man rimelig fritt til å velge en sementmaling eller et system basert på silikatmaling, silikonemulsjon eller akrylmaling.
 

Det finnes også en to-sjiktspuss, der man bruker en armeringsduk i glassfiber mellom pusslagene. Her bør en følge pussleverandørens anbefaling med bruk av silikatmaling.
 

Kalkrik puss
 

Når underlaget er en kalkrik puss, det vil si blandingsforholdet mellom kalk og sement er 50/50, bør du benytte en silikatmaling eller en silikonemulsjon.
  

Blandingspuss
   

På en blandingspuss er silikonemulsjon det riktige valget av maling.
 

Betong
 

Skal du male på betong bør du bruke en akrylmaling og en silikonemulsjonsmaling med CO2-bremsende effekt.
 

Naturstein/teglstein
 

Bør behandles med impregnering.
 

Lettklinkerbetong
 

Kalkrik puss bør behandles med en silikatmaling eller silikonemulsjon, mens en sementrik puss bør behandles med sementmaling eller en akrylmaling.
 

Sementbaserte fasadeplater

Sementbaserte fasadeplater bør behandles med alkaliefaste akrylmalinger.
 

Frittstående vegger (kaldmur)
  

Slike konstruksjoner må beskyttes med beslag for regn, i tillegg til at det må hindres at markfukt trekker opp i veggene. Bruk sementmalinger, eller alternativt silikat eller silikonemulsjon som vil gi et årlig vedlikehold.
 

Tidligere malt puss
 

På tidligere malt puss bør du benytte en silikonemulsjon, akrylmaling eller silikat, dersom det er uorganisk flate.
 

Tidligere malt betong/grunnmur/sementpuss
 

Dersom disse underlagene er tidligere malt, bør du benytte en akrylmaling som grunnmaling.
 

Ren kalkpuss
 

Dersom underlaget er en ren kalkpuss, bør du kontakte fagfolk/murer, for å få hjelp til å velge behandling.

Kilde: www.ifi.no
Tekst: Åshild Nyhus Tyssen/ifi.no
Foto: Øistein Lie/ifi.no