Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skal du leie håndverker?

Går du med planer om å pusse opp eller bygge på huset? Hvis du er grundig med å velge riktig håndverker og lager en god kontrakt, er sjansen for en smertefri oppussingsprosess vesentlig høyere.
ForbildEkebergoglars-0016

Hvis du skal leie inn folk til oppussingen, er det noen ting du bør vurdere før du bestemmer deg for håndverker. 

Velg riktig håndverker 

Først å fremst er det lurt å hente inn tilbud fra flere leverandører, store prisforskjeller kan forekomme. Hvis dette er tilfelle bør du lete etter årsaken til prisvariasjonene, kanskje ikke pristilbudene omfatter det samme? Du bør også vurdere hvorvidt en timepris eller en samlet pris for hele jobben er mest hensiktsmessig for deg. 

Men prisen bør kanskje ikke alltid være avgjørende. Kjenner du ikke håndverkerens renommé, be alltid om referanser – og sjekk disse. Sjekk også at leverandøren er kvalifisert for de oppgaven han tilbyr. Sentral godkjenning kan sjekkes hos Statens byggtekniske etat, og lokal godkjenning hos Plan- og bygningsetaten. 

Det kan også være lurt å be leverandøren legge frem en skatteattest fra Kemnerkontoret og Skattefogdkontoret. Hvis håndverkeren skylder skatter og avgifter, kan dette tyde på en fare for at firmaet blir slått konkurs, og dermed at arbeidet ikke blir utført. 

Bruk en god kontrakt 

En kontrakt regulerer plikter og rettigheter mellom deg og leverandøren. Selv om en muntlig avtale er like bindende som en skriftlig, er sistnevnte alltid å foretrekke. Du kan få kjøpt gode standardkontrakter som omfatter de fleste forhold blant annet hos Standard Norge, Norsk byggtjeneste Oda AS, www.pronorm.no og hos enkelte bokhandlere. Forbrukerrådet anbefaler å bruke Byggeblankett 3501 eller 3502. 

I kontrakten bør det fremkomme hvem som skal utføre arbeidet (er det innehaveren, hans ansatte eller innleide folk?), omfanget av arbeidet, en fremdriftsplan, konsekvensene av forsinkelser og en betalingsplan. Det er en god regel å ikke betale forskudd før håndverkeren har levert en kopi av sikkerhetsstillelsen enten fra bank eller forsikringsselskap. 

Når man leier inn privatpersoner 

Hvis du engasjerer en privatperson, altså ikke et firma eller en selvstendig næringsdrivende, blir du å anse som arbeidsgiver. Dette medfører plikter vedrørende forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, innberetning, oppgjør og registrering. 

Hvis lønnsutbetalingene er på under 50 000,- i året trenger du ikke betale arbeidsgiveravgift, men du må trekke skatt. Fyll ut skjemaet ”Oppgjørsblankett for private arbeidsgivere” (RF-1049B). 

Dersom lønnsutbetalingene beløper seg på over 50 000,- i året må du registrere deg som arbeidsgiver i Enhetsregisteret og registrere arbeidstakeren i Arbeidstakerregisteret. Hvis arbeidstakeren arbeider med enn 10 timer i uken kan det hende du plikter å tegne yrkesskadeforsikring (se lov om yrkesskadeforsikring). 

Hvis du engasjerer privatpersoner fra et av de ”nye” EØS-landene, altså Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn eller Slovenia, må du i tillegg sørge for at vedkommende har arbeidstillatelse før arbeidet kan påbegynnes. Personer fra de øvrige EØS-landene behøver ikke arbeidstillatelse med mindre de skal oppholde seg i Norge i mer enn tre måneder. Husk også å be vedkommende om skattekort. 

Når du leier inn et firma 

Når du benytter et firma eller en selvstendig næringsdrivende til å jobbe på huset ditt, er det viktig å forsikre seg om at vedkommende faktisk driver en virkelig virksomhet, og be om dokumentasjon om dette. Hvis firmaet er utenlandsk kan du be om at de legger frem dokumentasjon fra hjemlandet, for eksempel en bekreftelse fra skattemyndighetene. Hvis firmaet ikke driver ordentlig næringsvirksomhet blir du å anse som arbeidsgiver, og blir pålagt de plikter som medfølger. 

Svart arbeid 

Selv om det nok kan være fristende, er innleid svart arbeid ikke å anbefale av flere grunner. Betaler du for arbeidet uten å motta en kvittering, er det mye vanskeligere å kreve reklamasjon for eventuelle feil og mangler i etterkant. Du blir også å regne som arbeidsgiver, noe som gjør deg ansvarlig dersom en ulykke skulle skje. Du kan faktisk også risikere straff, både i form av bøter og fengsel, for medvirkning til skattesvik, heleri og skatteunndragelse. Både for din egen del og for fellesskapets del er det anbefalt å få jobben gjort ”hvitt”.

For mer informasjon 

Hvis du ønsker mer informasjon, har Kemnerkontoret i Oslo kommune utviklet en brosjyre med tips og råd til privatpersoner som skal pusse opp. Brosjyren er tilgjengelig her. 

Kilde: ”Bygge på, eller bare pusse opp litt?” utarbeidet av Oslo kommune, Kemnerkontoret

Tekst: Åshild Nyhus Tyssen/ifi.no
Foto: Kristian Owren/ifi.no
www.ifi.no