Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Sørg for godt drikkevann på hytta

Vannforsyning til hytter i Norge kommer fra mange forskjellige kilder, alt fra innlagt vann fra godt kontrollerte vannverk, til smelting av snø. Kvaliteten på drikkevannet er som regel bedre om vinteren enn om sommeren. Forsiktighetsregler bør imidlertid følges uansett når på året vannet brukes. Her er noen råd til deg som har egen vannkilde.
vann fra renne_300x225

Blir man syk av å drikke vannet, er som regel årsaken at det er forurenset av avføring fra mennesker eller dyr. Mus og andre smågnagere kan være bærere av sykdomsfremkallende organismer. Dersom smågnagere faller i brønnen, kan smitte overføres til mennesker som drikker dette vannet.

LES OGSÅ: Aksjonerer mot ulovlig hyttevann

Harepest (tularemi)
I enkelte deler av landet er det meldt om harepest, som sannsynligvis er forårsaket av at smågnagere har druknet i vann. I slike områder bør man koke vann som er hentet fra bekker og elver. I områder der det sist sommer var stor bestand av smågnagere, såkalt ”lemenår”, skal man være spesielt oppmerksom. Følg for øvrig med på meldinger fra de lokale helsemyndighetene.

Viktigst for forebygging av sykdommen er å unngå kontakt med syke eller døde gnagere, og å sørge for at gnagere ikke forurenser drikkevannskilder ved for eksempel å sjekke om det er døde dyr i brønnen, dekke brønnen til og tette alle eventuelle åpninger hvor smådyr kan trenge inn i brønnen.

LES OGSÅ: Avløpssamarbeid til 20 millioner

Misfarget vann
Organiske materialer (humus), som følger med overflatevannet, vil kunne gi vannet en brun til brungul farge. Jern og mangan kan også felles ut som brune til svarte partikler og gi en misfarging av vannet. Dette er mest vanlig fra borede brønner i fjell. Det er ikke helsefarlig å drikke vann som er farget av humus, jern eller mangan.

Her er noen råd om drikkevann på hytte/landsted:

En boret grunnvannsbrønn vil få tilsig av vann fra sprekker i fjellet. Ligger brønnen i et område med lite aktivitet, kan man regne med at vannet er trygt. Dersom brønnen ligger i et landbruksområde eller i et område med mye hytter eller annen aktivitet, kan det være lurt å få analysert vannet for E.coli-bakterier og Intestinale enterokokker relativt snart etter at brønnen er etablert. Hvis man finner slike bakterier, tyder det på at vannet er påvirket av avføring og kan være smittefarlig.
 

En gravd brønn bør beskyttes best mulig mot at overflatevann renner direkte ned i brønnen. Før man drikker vannet, kan det være lurt å inspisere brønnen med tanke på eventuelle smågnagere som kan ligge døde i vannet. Dersom dette er tilfelle, bør vannet fosskokes før det drikkes. Dersom vannet har skiftet farge fra det normale eller blitt grumsete, er det tegn på at overflatevann kan ha rent ned i brønnen. Slike episoder kan oppstå i forbindelse med snøsmelting eller i forbindelse med sterk nedbør. Overflatevannet kan være forurenset av avføring. I slike situasjoner bør derfor vannet også fosskokes.
 

Vann fra smeltet snø kan for mange være et alternativ når annen vannkilde ikke er tilgjengelig vinterstid. Snø som ser hvit å fin ut vil høyst sannsynlig kunne drikkes uten å måtte kokes. Dersom man skulle være i tvil, vil man være helt trygg ved å koke vannet. Snø som smelter på hyttetaket vil tilsvarende kunne benyttes. Dersom taket består av trykkimpregnert materiale eller eternittplater, skal det ikke drikkes eller benyttes i matlaging.

GÅ TIL HYTTEAVISENS FACEBOOK-SIDE